Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"รักแท้ไม่ใช่สิ่งที่จะเรียนรู้กันเพียงด้วยคำพูดตำรา หรือในห้องเรียนแต่เราจะมีประสบการณ์ กับรักจริงๆได้ก็ใน ชีวิตจริงเท่านั้น"
- สาธุคุณ ดร.ซัน เมียง มูน
 
 

................................................................................
.................................................................................
   
  สถิติผู้เข้าชม
 
 
กิจกรรม 3 ระดับ
1. พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ด้วยการศึกษาอย่างมืออาชีพการสร้าง เครือข่ายการทำงาน การพัฒนาคุณ ลักษณะที่ดี และเสริมสร้างเอกภาพ ระหว่างจิตใจกับร่างกาย 2. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมให้ เป็นเสมือนเสาหลักในการสร้างสันติภาพ (Family – The School of Love) เพราะ ครอบครัว คือโรงเรียนแห่งควสามรัก ซึ่ง สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ โลก จัดโครงการและสร้างแบบอย่างของ การเป็นผู้นำสนับสนุนการรักษาความ บริสุทธิ์ในช่วงของวัยหนุ่มสาวและความ ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง และลูกของตนตลอด การ แต่งงานและชีวิตครอบครัว
3. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจ อาสา (Peacemaking through service) สร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพด้วยหัวใจ อาสาโดยผ่านการบริการรับใช้ผู้อื่น
 
งาน “มหกรรมรวมพลังเยาวชน เพื่อสันติภาพ รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”และการก่อตั้งสหพันธ์ เยาวชน และนักศึกษานานาชาติ เพื่อสันติภาพ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น.สหพันธ์เยาวชน คนหนุ่มสาว (ประเทศไทย) ได้จัด งาน “มหกรรมรวม พลังเยาวชนเพื่อสันติภาพ รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”
และการก่อตั้งสหพันธ์เยาวชนและ นักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ...

อ่านเพิ่มเติม
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เปิดห้องสมุดมีชีวิต(ในวันแห่ง ความรัก) ร่วมกับนายอำเภอสูงเนิน และ คณะผู้บริหารท้องถิ่น, มูลนิธิ UPS ณ อบต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯร่วม ประชุมกับนายกและผู้นำ อบต. มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

วันที่ 21 ธันวาคม 2556 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ โดยมีนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการ สหพันธ์ฯ และ นายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี ทูตหนุ่มสาว เพื่อสันติภาพ อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม
     
  สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เข้าร่วม “โครงการสัมมนาสร้าง ความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพ ของเครือข่ายพลเมือง” ณ โรงแรม โคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา 04-12-2013
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับ โปรแกรมนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดค่าย “ผู้นำเยาวชนกล้าดี นิติศาสตร์ราชภัฎนครราชสีมา” จ.นครราชสีมา 23-11-2013
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้ส่งคณะทำงานเครือข่าย YFWP ในท้องถิ่นเข้าร่วมงาน โครงการสัมมนา ผู้นำสันติภาพ ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 15-11-2013
จัดค่าย “พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดีเมืองนครราชสีมา” ณ สวนสัตว์นครราชสีมา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 02-11-2013
ร่วมงานประกาศ “ยกย่องชูเกียรติ ครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชนอย่างยั่งยืน (วัยใส ใส่ใจ ทำดี) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร 18-09-2013
เครือข่ายกล้าดีของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ จัดการอบรมจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 15-09-2013
ร่วมดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัวแบบบูรณาการ ที่ รร. บีพี สมิหรา จ.สงขลา 12-09-2013
นำเสนอโครงการเยาวชนกับ อ.เพ็ญพรรณ ผอ.สำนัก 4 ของ สสส. กรุงเทพมหานคร 23-08-2013
คณะทำงานของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมประชุมพบปะกับน้องๆเยาวชน อบต.ดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยุธยา 18-08-2013
เยาวชนกล้าดีโคราชของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เป็นทีมวิทยากรอบรมเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 17-08-2013
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมงานตักบาตรหนังสือดี เนื่องในวันอาสาฬบูชา 2556 ณ ตึก อัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร 17-07-2013
นำเสนอโครงการ “เยาวชนกล้าดี” กับคณะผู้บริหารบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ตึกอาร์เอสทาวเวอร์ ถ.รัชฎาภิเษก เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนิน โครงการปี 2557 17-07-2013
ร่วมงานสานเสวนาทูตสันติภาพ โดยมี นายอัษฎา ชัยนาม ทูตสันติภาพ เป็นองค์ปาฐกแบ่งปัน ประสบการณ์การเป็นทูต จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพมหานคร 17-07-2013
ร่วมงาน “สานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” จัดโดย สสส.และกระทรวง พัฒนาสังคมฯ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 28-05-2013
    ดูทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.